Consideracions prèvies en els projectes d’obra nova amb arquitectes. ¿De què es componen aquests projectes?

Els projectes d’obra nova son el grup de documentació / informació generada per arquitectes i necessària per què una obra nova determinada es pugui portar a terme. És important recalcar la importància del valor d’aquesta informació, ja que és determinant per a les característiques definitives que tindrà l’edifici proper a construir-se. Els diferents tipus de documentació que s’aporta en un projecte d’arquitectes poden ser, entre altres:

 • La memòria descriptiva, el qual és el material escrit principal on es pot trobar les dades més importants de l’obra i la descripció de totes les solucions adoptades en el projecte pels arquitectes.
 • Els plànols, en els quals es deixa constància amb una total definició les diferents actuacions a realitzar, informacions complementàries per a l’obra nova, detalls constructius i totes les característiques i elements tècnics referents a la futura construcció justificats pels arquitectes. (Estructura, instal.lacions, etc.)
 • El plec de prescripcions tècniques particulars. En aquest document, els arquitectes deixaran constància de totes les obligacions tècniques que assumirà el constructor, indicant també les diferents qualitats de tots els materials a utilitzar i així com també, totes les indicacions específiques de tot el procés d’execució de les obres a realitzar.
 • I el pressupost, on s’estipulen els diferents capítols, partides i preus de totes les actuacions a realitzar per arribar a materialitzar l’obra sense imprevistos.

arquitectes

¿Quins tipus de projectes d’obra nova ens poden aportar els arquitectes?

Segons el tipus de definició del projecte al que es vulgui assolir, o bé segons els objectius de cada situació en particular clarament definides entre el client i els arquitectes, es poden establir diversos tipus de projectes d’obra nova:

 • Estudis previs
  Són els esbossos preliminars que els arquitectes realitzen per al client amb un nivell bàsic de definició, però el suficient com per orientar-ho en quant a dimensions bàsiques, possibilitat de seguir endavant amb el projecte o descartar-ho de pla. Serveixen a més per tenir una idea aproximada dels diners a invertir i per tant de les vies per aconseguir-ho.
 • Avantprojecte
  És la segona etapa del procés on es delimiten més els paràmetres i necessitats del client amb plànols de distribució, alçats, etc. i on també els arquitectes poden plantejar altres alternatives de disseny per als mateixos requeriments.
 • Projecte bàsic o informatiu
  És l’etapa on comença a prendre cos el projecte amb una escala de major definició que es reflecteix en els plànols que l’acompanyen i que mostren més detalladament els materials a utilitzar, els temps d’execució, les diferents partides que intervenen amb una valoració aproximada, etc. però és important considerar que aquesta documentació és insuficient per poder executar el projecte completament.
 • Projecte d’execució
  A diferència del Projecte Bàsic, aquesta és l’etapa final on el client pot obtenir per part dels arquitectes tota la informació necessària per a l’execució material de l’obra nova, ja que comptarà amb plànols d’alt nivell de detall, mesuraments ajustades al projecte definit i una valoració precisa de la inversió a realitzar. D’altra banda el professional que intervé en aquest cas, aportarà al client tota la documentació visada pels Col.legis Professionals necessaris per poder presentar-ho degudament davant les administracions encarregades d’atorgar la llicència d’obres pertinent per al projecte.
También te puede interesar >>  Sobre los locales en alquiler para tu negocio

arquitectes

Arquitectes a Integrar Projectes

Les nostres solucions no estan únicament orientades a resoldre un problema, sinó, a donar resposta a una necessitat complexa que va més enllà dels aspectes aparents. Enfoquem cada situació en particular amb una mirada altament crítica i analítica com per identificar correctament els recursos més adequats per a cada cas i com per adoptar els millors criteris tècnics-estètics, aconseguint així, que es compleixin adequadament els objectius essencials: donar una resposta intel.ligent i eficient a una necessitat particular i concreta.
Les nostres solucions són, en definitiva, propostes que amb els recursos més idonis per a cada situació, busquen aconseguir la major eficiència per obtenir els millors resultats.
El nostre equip d’arquitectes t’assessorarà des d’un avantprojecte bàsic sense cost on es plasmin les teves necessitats, o fins a la possibilitat d’un projecte complet de construcció d’obra nova que et permeti concretar el teu somni i amb honoraris ajustats a les circumstàncies de cada cas en particular. .

Escriu-nos per conèixer les teves necessitats, aquesta és la seva oportunitat de dur a terme els teus projectes.

Su nombre y apellido (requerido)

Su Email (requerido)

Teléfono (requerido)

Su consulta

Comparte este artículo en tus redes. ¡Tu aporte en la comunidad es importante!
Share on Facebook
Facebook
1Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Share on LinkedIn
Linkedin

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.