Consideracions prèvies en els projectes d’obra nova amb arquitectes. ¿De què es componen aquests projectes?

Els projectes d’obra nova son el grup de documentació / informació generada per arquitectes i necessària per què una obra nova determinada es pugui portar a terme. És important recalcar la importància del valor d’aquesta informació, ja que és determinant per a les característiques definitives que tindrà l’edifici proper a construir-se. Els diferents tipus de documentació que s’aporta en un projecte d’arquitectes poden ser, entre altres:

 • La memòria descriptiva, el qual és el material escrit principal on es pot trobar les dades més importants de l’obra i la descripció de totes les solucions adoptades en el projecte pels arquitectes.
 • Els plànols, en els quals es deixa constància amb una total definició les diferents actuacions a realitzar, informacions complementàries per a l’obra nova, detalls constructius i totes les característiques i elements tècnics referents a la futura construcció justificats pels arquitectes. (Estructura, instal.lacions, etc.)
 • El plec de prescripcions tècniques particulars. En aquest document, els arquitectes deixaran constància de totes les obligacions tècniques que assumirà el constructor, indicant també les diferents qualitats de tots els materials a utilitzar i així com també, totes les indicacions específiques de tot el procés d’execució de les obres a realitzar.
 • I el pressupost, on s’estipulen els diferents capítols, partides i preus de totes les actuacions a realitzar per arribar a materialitzar l’obra sense imprevistos.

arquitectes

¿Quins tipus de projectes d’obra nova ens poden aportar els arquitectes?

Segons el tipus de definició del projecte al que es vulgui assolir, o bé segons els objectius de cada situació en particular clarament definides entre el client i els arquitectes, es poden establir diversos tipus de projectes d’obra nova:

 • Estudis previs
  Són els esbossos preliminars que els arquitectes realitzen per al client amb un nivell bàsic de definició, però el suficient com per orientar-ho en quant a dimensions bàsiques, possibilitat de seguir endavant amb el projecte o descartar-ho de pla. Serveixen a més per tenir una idea aproximada dels diners a invertir i per tant de les vies per aconseguir-ho.
 • Avantprojecte
  És la segona etapa del procés on es delimiten més els paràmetres i necessitats del client amb plànols de distribució, alçats, etc. i on també els arquitectes poden plantejar altres alternatives de disseny per als mateixos requeriments.
 • Projecte bàsic o informatiu
  És l’etapa on comença a prendre cos el projecte amb una escala de major definició que es reflecteix en els plànols que l’acompanyen i que mostren més detalladament els materials a utilitzar, els temps d’execució, les diferents partides que intervenen amb una valoració aproximada, etc. però és important considerar que aquesta documentació és insuficient per poder executar el projecte completament.
 • Projecte d’execució
  A diferència del Projecte Bàsic, aquesta és l’etapa final on el client pot obtenir per part dels arquitectes tota la informació necessària per a l’execució material de l’obra nova, ja que comptarà amb plànols d’alt nivell de detall, mesuraments ajustades al projecte definit i una valoració precisa de la inversió a realitzar. D’altra banda el professional que intervé en aquest cas, aportarà al client tota la documentació visada pels Col.legis Professionals necessaris per poder presentar-ho degudament davant les administracions encarregades d’atorgar la llicència d’obres pertinent per al projecte.
También te puede interesar >>  Como ahorrar luz en una reforma interior inteligente

arquitectes

Arquitectes a Integrar Projectes

Les nostres solucions no estan únicament orientades a resoldre un problema, sinó, a donar resposta a una necessitat complexa que va més enllà dels aspectes aparents. Enfoquem cada situació en particular amb una mirada altament crítica i analítica com per identificar correctament els recursos més adequats per a cada cas i com per adoptar els millors criteris tècnics-estètics, aconseguint així, que es compleixin adequadament els objectius essencials: donar una resposta intel.ligent i eficient a una necessitat particular i concreta.
Les nostres solucions són, en definitiva, propostes que amb els recursos més idonis per a cada situació, busquen aconseguir la major eficiència per obtenir els millors resultats.
El nostre equip d’arquitectes t’assessorarà des d’un avantprojecte bàsic sense cost on es plasmin les teves necessitats, o fins a la possibilitat d’un projecte complet de construcció d’obra nova que et permeti concretar el teu somni i amb honoraris ajustats a les circumstàncies de cada cas en particular. .

Escriu-nos per conèixer les teves necessitats, aquesta és la seva oportunitat de dur a terme els teus projectes.

Su nombre y apellido (requerido)

Su Email (requerido)

Teléfono (requerido)

Su consulta

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.